Thêm vào Danh sách

Luyện Thi N3 Giai Đoạn 2

Mua Ngay:

Nội dung chương trình N3 giai đoạn 2

Đọc hiểu + Nghe + Luyện đề

Phần 1: Đọc hiểu

+ Luyện đọc dịch : Chọn lọc bản tin + Bài đọc phù hợp trình độ N3
+ Luyện kỹ năng làm bài : Bài đọc hiểu JLPT N3 các năm  + Phần đọc hiểu cuốn : Zettai gokaku dekiru N3 + Youso mondaishu + Dokkai N3 speed master
+ Nghe: Speed master N3(choukai) + Đề nghe JLPT thực tế
+ Luyện đề tổng hợp : Zettai gokaku dekiru N3 + Đề thi thật các năm JLPT N3 + Yosou mondaishu + Đề biên soạn bổ sung

Đối tượng học viên
✓ Những bạn muốn thi N3 (Đã học qua phần ngữ pháp, Kanji) hoặc đang học khóa N3 online giai đoạn 1 tại HCC JAPAN
✓ Những bạn đã học qua N3 muốn nâng cao kỹ năng đọc hiểu, đọc dịch và nghe
✓ Những bạn ở xa (đang ở Nhật hoặc đang ở các địa phương) có mong muốn học online
✓ Những bạn không có nhiều thời gian để đến lớp, muốn tranh thủ học vào những lúc rảnh rỗi và có thể xem lại nhiều lần, vào bất kỳ giờ nào.

Trình tự học:

Bước 1: Học viên làm trước bài để kiểm tra năng lực
Bước 2: Xem video chữa, hướng dẫn cách dịch và kỹ năng làm bài qua video
Bước 3: Khi có câu hỏi cần giải đáp, comment để giảng viên hỗ trợ.

Giáo trình bổ trợ sử dụng trong khóa học

Image result for N3スピードマスター読解

2. Hướng dẫn thanh toán khi mua khóa học online

3. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và mua khóa học

 

1
N3 GD2_File Tài Liệu sử dụng trong khóa học
2
Hướng dẫn xem video
3
Lộ trình học khóa N3 GD 2
4
N3_Bài Dịch Số 1
5
N3_Zettai_Đề 1 Kanji, Từ vựng

N3_Đọc dịch

1
N3_File Đọc dịch
2
N3_Bài Dịch Số 1
3
N3_Bài Dịch Số 2
4
N3_Bài Dịch Số 3
5
N3_Bài Dịch Số 4
6
N3_Bài Dịch Số 5
7
N3_Bài Dịch Số 6
8
N3_Bài Dịch Số 7
9
N3_Bài Dịch Số 8
10
N3_Bài Dịch Số 9
11
N3_Bài Dịch Số 10
12
N3_Bài Dịch Số 11
13
N3_Bài Dịch Số 12
14
N3_Bài Dịch Số 13
15
N3_Bài Dịch Số 14
16
N3_Bài Dịch Số 15
17
N3_Bài Dịch Số 16
18
N3_Bài Dịch Số 17
19
N3_Bài Dịch Số 18
20
N3_Bài Dịch Số 19
21
N3_Bài Dịch Số 20
22
N3_Bài Dịch Số 21
23
N3_Bài Dịch Số 22

N3_Đọc hiểu

1
N3_File Đọc hiểu
2
N3_câu hỏi lý do
3
N3_câu hỏi về nội dung cho phần được gạch chân
4
N3_Câu hỏi về nội dung cho phần được gạch chân P2
5
N3_điều muốn nói
6
N3_Dạng bài đọc mail thông báo

Đọc hiểu N3 Speedmaster

1
N3_Đoạn văn ngắn_Bài 1-4
2
N3_Đoạn văn ngắn_Bài 5-8
3
N3_Đoạn văn ngắn_Bài 9-12
4
N3_Đoạn văn ngắn_Bài 13-16
5
N3_Đoạn văn ngắn_Bài 17-20
6
N3_Đoạn văn vừa_Bài 1-3
7
N3_Đoạn văn vừa_Bài 4-6
8
N3_Đoạn văn vừa_Bài 7-10
9
N3_Đoạn văn vừa_Bài 11-13
10
N3_Đoạn văn vừa_Bài 14-16
11
N3_Đoạn văn dài_Bài 1-3
12
N3_Đoạn văn dài_Bài 4-6
13
N3_Đoạn văn dài_Bài 7-9
14
N3_Đoạn văn dài_Bài 10-12
15
N3_Tìm kiếm thông tin Bài 1-5
16
N3_Tìm kiếm thông tin_Bài 6-9
17
N3_Tìm kiếm thông tin_Bài 10-15
18
N3_Chữa bài đọc mẫu

N3_Nghe speed master

1
N3_Nghe Buổi 1
2
N3_Nghe Buổi 2
3
N3_Nghe Buổi 3
4
N3_Nghe Buổi 4
5
N3_Nghe Buổi 5
6
N3_Nghe Buổi 6
7
N3_Nghe Buổi 7
8
N3_Nghe Buổi 8
9
N3_Nghe Buổi 9
10
N3_Nghe Buổi 10
11
N3_Nghe Buổi 11
12
N3_Nghe Buổi 12
13
N3_Nghe Buổi 13
14
N3_Nghe Buổi 14
15
N3_Nghe Buổi 15
16
N3_Nghe Buổi 16

N3_Nghe Zettai Gokaku

1
N3_Nghe Đề 1_mondai 1
2
N3_Nghe Đề 1_mondai 2
3
N3_Nghe Đề 1_mondai 3, 4, 5
4
N3_Nghe Đề 2_mondai 1
5
N3_Nghe Đề 2_mondai 2
6
N3_Nghe Đề 2_mondai 3, 4, 5
7
N3_Nghe Đề 3_mondai 1_Đề
8
N3_Nghe Đề 3_mondai 1_Đáp án
9
N3_Nghe Đề 3_mondai 2_Đề
10
N3_Nghe Đề 3_mondai 2_Đáp án
11
N3_Nghe Đề 3_mondai 3, 4, 5_Đề
12
N3_Nghe Đề 3_mondai 3, 4, 5_Đáp án

N3_Nghe Gokaku Dekiru

1
N3_問題1「どうするか」を聞く
11 Câu Hỏi
2
N3_問題2「必要なところ」を聞く
11 Câu Hỏi
3
N3_問題3「全体」を聞く
12 Câu Hỏi
4
N3_問題4絵を見て何と言うか考える
11 Câu Hỏi
5
N3_問題5言われたことにすぐ答える
37 Câu Hỏi
6
N3_総復習問題
28 Câu Hỏi

N3_Đề thi JLPT_Nghe

1
N3_12/2017_Đề
2
N3_12/2017_Đáp án
3
N3_7/2017_Đề
4
N3_7/2017_Đáp án
5
N3_12/2016_Đề
6
N3_12/2016_Đáp án
7
N3_7/2016_Đề
8
N3_7/2016_Đáp án
9
N3_12/2015_Đề
10
N3_12/2015_Đáp án
11
N3_12/2014_Đề
12
N3_12/2014_Đáp án
13
N3_7/2014_Đề
14
N3_7/2014_Đáp án
15
N3_12/2013_Đề
16
N3_12/2013_Đáp án
17
N3_7/2013_Đề
18
N3_7/2013_Đáp án
19
N3_12/2012_Đề
20
N3_12/2012_Đáp án
21
N3_7/2012_Đề
22
N3_7/2012_Đáp án
23
N3_12/2011_Đề
24
N3_12/2011_Đáp án
25
N3_7/2011_Đề
26
N3_7/2011_Đáp án
27
N3_7/2010_Đề
28
N3_7/2010_Đáp án

N3_Đề thi JLPT_Đọc hiểu

1
N3_12/2017_Đọc hiểu 1
2
N3_12/2017_Đọc hiểu 2
3
N3_7/2017_Đọc hiểu
4
N3_12/2016_Đọc hiểu
5
N3_7/2016_Đọc hiểu
6
N3_12/2015_Đọc hiểu
7
N3_12/2014_Đọc hiểu
8
N3_7/2014_Đọc hiểu
9
N3_12/2013_Đọc hiểu
10
N3_7/2013_Đọc hiểu
11
N3_12/2012_Đọc hiểu
12
N3_7/2012_Đọc hiểu
13
N3_12/2011_Đọc hiểu
14
N3_7/2011_Đọc hiểu
15
N3_7/2010_Đọc hiểu

N3_Test_Zettai Gokaku

1
N3_Test Đề 1_Kanji-Từ vựng
35 Câu Hỏi
2
N3_Đề 1 Kanji, Từ vựng
3
N3_Test Đề 1_Ngữ pháp
18 Câu Hỏi
4
N3_Test Đề 1_Đọc hiểu ngữ pháp
5 Câu Hỏi
5
N3_Đề 1 Ngữ pháp
6
N3_Đề 1 Đọc hiểu
7
N3_Test Đề 2_Kanji-Từ vựng
35 Câu Hỏi
8
N3_Đề 2 Kanji, Từ vựng
9
N3_Test Đề 2_Ngữ pháp
18 Câu Hỏi
10
N3_Test Đề 2_Đọc hiểu ngữ pháp
5 Câu Hỏi
11
N3_Đề 2 Ngữ pháp
12
N3_Đề 2 Đọc hiểu
13
N3_Test Đề 3_Kanji-Từ vựng
35 Câu Hỏi
14
N3_Đề 3 Kanji, Từ vựng
15
N3_Test Đề 3_Ngữ pháp
18 Câu Hỏi
16
N3_Test Đề 3_Đọc hiểu ngữ pháp
5 Câu Hỏi
17
N3_Đề 3 Ngữ pháp
18
N3_Đề 3 Đọc hiểu

N3_Test_Yosou mondaishu

1
N3_Test kanji_Mondai 1
26 Câu Hỏi
2
N3_Test kanji_Mondai 2
26 Câu Hỏi
3
N3_Từ vựng_Mondai 3
4
N3_Từ vựng_Mondai 4
5
N3_Từ vựng_Mondai 5
6
N3_Ngữ pháp_Mondai 1
7
N3_Ngữ pháp_Mondai 2
8
N3_Ngữ pháp_Mondai 3_1
9
N3_Ngữ pháp_Mondai 3_2
10
N3_Đọc hiểu_Mondai 4
11
N3_Đọc hiểu_Mondai 5_1
12
N3_Đọc hiểu_Mondai 5_2
13
N3_Đọc hiểu_Mondai 6_1
14
N3_Đọc hiểu_Mondai 6_2
15
N3_Đọc hiểu_Mondai 7

ドリル&ドリル聴解

1
第1回:課題理解
6 Câu Hỏi
2
第2回:課題理解
6 Câu Hỏi
3
第3回:課題理解
6 Câu Hỏi
4
第4回:課題理解
6 Câu Hỏi
5
第5回:課題理解
6 Câu Hỏi
6
第1回:ポイント理解
6 Câu Hỏi
7
第2回:ポイント理解
6 Câu Hỏi
8
第3回:ポイント理解
6 Câu Hỏi
9
第4回:ポイント理解
6 Câu Hỏi
10
第5回:ポイント理解
6 Câu Hỏi
11
第1回:概要理解
3 Câu Hỏi
12
第2回:概要理解
3 Câu Hỏi
13
第3回:概要理解
3 Câu Hỏi
14
第4回:概要理解
3 Câu Hỏi
15
第5回:概要理解
3 Câu Hỏi
16
第6回:概要理解
3 Câu Hỏi
17
第7回:概要理解
3 Câu Hỏi
18
第8回:概要理解
3 Câu Hỏi
19
第9回:概要理解
3 Câu Hỏi
20
第10回:概要理解
3 Câu Hỏi
21
第1回:発話表現
4 Câu Hỏi
22
第2回:発話表現
4 Câu Hỏi
23
第3回:発話表現
4 Câu Hỏi
24
第1回:即時応答
9 Câu Hỏi
25
第2回:即時応答
9 Câu Hỏi
26
第3回:即時応答
9 Câu Hỏi
27
第4回:即時応答
9 Câu Hỏi
28
第5回:即時応答
9 Câu Hỏi

TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ

1
N3_Test Đề 1_Kanji-Từ vựng
35 Câu Hỏi
2
N3_Test Đề 1_Ngữ pháp, đọc hiểu
39 Câu Hỏi
3
N3_Test Đề 1_Nghe hiểu
28 Câu Hỏi
4
N3_Test Đề 2_Kanji-Từ vựng
35 Câu Hỏi
5
N3_Test Đề 2_Ngữ pháp, đọc hiểu
39 Câu Hỏi
6
N3_Test Đề 2_Nghe hiểu
28 Câu Hỏi
7
N3_Test đề 3_Kanji-Từ vựng
35 Câu Hỏi
8
N3_Test đề 3_Ngữ pháp, đọc hiểu
39 Câu Hỏi
9
N3_Test Đề 3_Nghe hiểu
28 Câu Hỏi
10
N3_Test Đề 4_Nghe hiểu
28 Câu Hỏi
11
N3_Test Đề 5_Nghe hiểu
28 Câu Hỏi
12
N3_Test Đề 6_Nghe hiểu
28 Câu Hỏi
13
N3_Test Đề 7_Nghe hiểu
28 Câu Hỏi
14
N3_Test Đề 8_Nghe hiểu
28 Câu Hỏi
Hiện tại không có thông báo !

Trở thành người review khoá học đầu tiên

Vui lòng đăng nhập để lại review