Thêm vào Danh sách

Luyện Thi N2 Giai Đoạn 2

Mua Ngay:

Nội dung chương trình N2 giai đoạn 2

☑ Đọc hiểu:

+ Luyện đọc dịch : Chọn lọc bản tin + Bài đọc phù hợp trình độ N2
+ Luyện kỹ năng làm bài : Bài đọc hiểu JLPT N2 các năm  + Phần đọc hiểu cuốn : Zettai gokaku dekiru N2 +Hisshu patan Dokkai N2

☑ Nghe hiểu

+ Shinkanzen N2(choukai) + Đề nghe JLPT thực tế N2

☑ Luyện đề tổng hợp

+ Zettai gokaku dekiru N2 + Đề thi thật các năm JLPT N2 + Đề biên soạn bổ sung

 Đối tượng:
✓ Những bạn muốn thi N2 (Đã học qua phần ngữ pháp, Kanji) hoặc đang học khóa N2 online giai đoạn 1 tại HCC JAPAN
✓ Những bạn đã học qua N2 muốn nâng cao kỹ năng đọc hiểu, đọc dịch và nghe
✓ Những bạn ở xa (đang ở Nhật hoặc đang ở các địa phương) có mong muốn học online
✓ Những bạn không có nhiều thời gian để đến lớp, muốn tranh thủ học vào những lúc rảnh rỗi và có thể xem lại nhiều lần, vào bất kỳ giờ nào.

☑ Trình tự học:

Bước 1: Học viên làm trước bài để kiểm tra năng lực
Bước 2: Xem video chữa, hướng dẫn cách dịch và kỹ năng làm bài qua video
Bước 3: Khi có câu hỏi cần giải đáp, comment để giảng viên hỗ trợ.
Giáo trình bổ trợ sử dụng trong khóa học:

2. Hướng dẫn thanh toán khi mua khóa học online

3. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và mua khóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
N2 GD2_File Tài Liệu sử dụng trong khóa học
2
Hướng dẫn xem video
3
Lộ trình khóa học N2 GD2
4
N2_Chữa Bài dịch 1_Video
5
N2_Hisshu patan_Unit 1
6
N2_Chữa Bài test 1 Kanji, Từ vựng

N2_Luyện Nghe Dịch

1
N2_File tài liệu luyện Nghe dịch
2
N2_Bài dịch 1_video gốc

Mọi người nghe và comment bài dịch theo ý hiểu và những gì nghe được vào dưới bài viết này để cô check nhé.

3
N2_Chữa Bài dịch 1_Video Sub
4
N2_Chữa Bài dịch 1_Video giải thích
5
N2_Bài dịch 2_Video gốc

Mọi người nghe và comment bài dịch theo ý hiểu và những gì nghe được vào dưới bài viết này để cô check nhé.

6
N2_Chữa Bài dịch 2_Video sub
7
N2_Chữa Bài dịch 2_Video giải thích
8
N2_Bài dịch 3_Video gốc

Mọi người nghe và comment bài dịch theo ý hiểu và những gì nghe được vào dưới bài viết này để cô check nhé.

9
N2_Chữa Bài dịch 3_Video sub
10
N2_Chữa Bài dịch 3_Video giải thích
11
N2_Bài dịch 4_Video gốc

Mọi người nghe và comment bài dịch theo ý hiểu và những gì nghe được vào dưới bài viết này để cô check nhé.

12
N2_Chữa Bài dịch 4_Video Sub
13
N2_Chữa Bài dịch 4_Video giải thích

LUYỆN ĐỌC DỊCH

1
N2_File tài liệu luyện Đọc dịch
2
N2_Chữa Bài dịch 1
3
N2_Chữa Bài dịch 2
4
N2_Chữa Bài dịch 3
5
N2_Chữa Bài dịch 4
6
N2_Chữa Bài dịch số 5
7
N2_Chữa Bài dịch số 6
8
N2_Chữa Bài dịch số 7

LUYỆN ĐỌC HIỂU HISSHU PATAN

1
N2_Hisshu patan_Unit 1
2
N2_Hisshu patan_Unit 2

N2_Hisshu patan_Unit 2

3
N2_Hisshu patan_Unit 3

N2_Hisshu patan_Unit 3

4
N2_Hisshu patan_Unit 4

N2_Hisshu patan_Unit 4

5
N2_Hisshu patan_Unit 5

N2_Hisshu patan_Unit 5

6
N2_Hisshu patan_Unit 6

N2_Hisshu patan_Unit 6

7
N2_Hisshu patan_Unit 7

N2_Hisshu patan_Unit 7

8
N2_Hisshu patan_Unit 8

N2_Hisshu patan_Unit 8

9
N2_Hisshu patan_Unit 9

N2_Hisshu patan_Unit 9

10
N2_Hisshu patan_Unit 10

N2_Hisshu patan_Unit 10

11
N2_Hisshu patan_Chương 2 Unit 1

N2_Hisshu patan_Chương 2 Unit 1 Đoạn văn dài

12
N2_Hisshu patan_Chương 2 Unit 2_1

N2_Hisshu patan_Chương 2 Unit 2

13
N2_Hisshu patan_Chương 2 Unit 2_2

N2_Hisshu patan_Chương 2 Unit 2_2

14
N2_Hisshu patan_Chương 2B Unit 1

N2_Hisshu patan_Chương 2B Unit 1

15
N2_Hisshu patan_đoạn văn dài, tiểu thuyết

N2_Hisshu patan_đoạn văn dài, tiểu thuyết

16
N2_Hisshu patan_đoạn văn dài-Du ký

N2_Hisshu patan_đoạn văn dài-Du ký

17
N2_Hisshu patan_Tổng hợp các lưu ý khi làm bài đọc hiểu

N2_Hisshu patan_Tổng hợp các lưu ý khi làm bài đọc hiểu

18
N2_Hisshu patan_Đoạn văn ngắn (trang 142~)

N2_Hisshu patan_Đoạn văn ngắn (trang 142~)

19
N2_Hisshu patan_Đoạn văn vừa (trang 146~)

N2_Hisshu patan_Đoạn văn vừa (trang 146~)

20
N2_Hisshu patan_trang 153-158

N2_Hisshu patan_trang 153-158

21
N2_Hisshu patan_trang 160-167

N2_Hisshu patan_trang 160-167

22
N2_Hisshu patan_trang 168-171

N2_Hisshu patan_trang 168-171

23
N2_Hisshu patan_trang 172-175

N2_Hisshu patan_trang 172-175

24
N2_Hisshu patan_trang 176-183

N2_Hisshu patan_trang 176-183

25
N2_Hisshu patan_trang 188-195

N2_Hisshu patan_trang 188-195

26
N2_Hisshu patan_trang 196

N2_Hisshu patan_trang 196

LUYỆN ĐỌC HIỂU SPEEDMASTER

1
N2_Trang 34-40
2
N2_Trang 41-45
3
N2_Trang 46-65
4
N2_Trang 66-71
5
N2_Trang 72-75
6
N2_Trang 76-79
7
N2_Trang 80-85
8
N2_Trang 89-103
9
N2_Trang 104-107
10
N2_Trang 109-117
11
N2_Trang 118-127

LUYỆN NGHE SHINKANZEN MASTER

1
N2_Nghe Shinkanzen Bài 1

Nghe Shinkanzen Master Bài 1 (p14~15)

2
N2_Nghe Shinkanzen Bài 2

Nghe Shinkanzen Master Bài 2 (p17~19)

3
N2_Nghe Shinkanzen Bài 3

Nghe Shinkanzen Master Bài 3 (p20~)

4
N2_Nghe Shinkanzen Bài 4

Nghe Shinkanzen Master Bài 4 (p28~)

5
N2_Nghe Shinkanzen Bài 5

Nghe Shinkanzen Master Bài 5 (p34~)

6
N2_Nghe Shinkanzen Bài 6

Nghe Shinkanzen Master Bài 6 (p41~)

7
N2_Nghe Shinkanzen Bài 7

Nghe Shinkanzen Master Ngày 7 (p49~)

8
N2_Nghe Shinkanzen Bài 8

Nghe Shinkanzen Master Ngày 8 (p55~)

9
N2_Nghe Shinkanzen Bài 9

Nghe Shinkanzen Master Ngày 9 (p64~)

10
N2_Nghe Shinkanzen Bài 10

Nghe Shinkanzen Master Ngày 10 (p69(A81)~)

11
N2_Nghe Shinkanzen Bài 11

Nghe Shinkanzen Master Ngày 11 (p77~)

12
N2_Nghe Shinkanzen Bài 12

Nghe Shinkanzen Master Ngày 12 (p83~)

13
N2_Nghe Shinkanzen Bài 13

Nghe Shinkanzen Master Ngày 13 (p96~)

14
N2_Nghe Shinkanzen Bài 14

Nghe Shinkanzen Master Ngày 14 (p98~)

15
N2_Nghe Shinkanzen Bài 15

Nghe Shinkanzen Master Ngày 15 (p100)

16
N2_Nghe Shinkanzen Bài 16

Nghe Shinkanzen Master Ngày 16 (p101)

17
N2_Nghe Shinkanzen Bài 17

Nghe Shinkanzen Master Ngày 17 (p102-103)

CHỮA ĐỀ ĐỌC HIỂU ZETTAI GOKAKU DEKIRU

1
N2_Zettai_Đề 1_1
2
N2_Zettai_Đề 1_2
3
N2_Zettai_Đề 1_3
4
N2_Zettai_Đề 2_1
5
N2_Zettai_Đề 2_2
6
N2_Zettai_Đề 2_3
7
N2_Zettai_Đề 3_1
8
N2_Zettai_Đề 3_2

LUYỆN NGHE ZETTAI GOKAKU DEKIRU

1
N2_Nghe Zettai ni gokaku Đề 1
2
N2_Nghe Zettai ni gokaku Đề 1_Đáp án
3
N2_Nghe Zettai ni gokaku Đề 2
4
N2_Nghe Zettai ni gokaku Đề 2_Đáp án
5
N2_Nghe Zettai ni gokaku Đề 3
6
N2_Nghe Zettai ni gokaku Đề 3_Đáp án

LUYỆN NGHE JLPT THỰC TẾ

1
N2_Nghe_12/2017_Đề
2
N2_Nghe_12/2017_Đáp án
3
N2_Nghe_7/2017_Đề
4
N2_Nghe_7/2017_Đáp án
5
N2_Nghe_12/2016_Đề
6
N2_Nghe_12/2016_Đáp án
7
N2_Nghe_7/2016_Đề
8
N2_Nghe_7/2016_Đáp án
9
N2_Nghe_7/2015_Đề
10
N2_Nghe_7/2015_Đáp án
11
N2_Nghe_7/2014_Đề
12
N2_Nghe_7/2014_Đáp án
13
N2_Nghe_12/2013_Đề
14
N2_Nghe_12/2013_Đáp án
15
N2_Nghe_7/2013_Đề
16
N2_Nghe_7/2013_Đáp án
17
N2_Nghe_12/2012_Đề
18
N2_Nghe_12/2012_Đáp án
19
N2_Nghe_12/2011_Đề
20
N2_Nghe_12/2011_Đáp án
21
N2_Nghe_7/2011_Đề
22
N2_Nghe_7/2011_Đáp án
23
N2_Nghe_12/2010_Đề
24
N2_Nghe_12/2010_Đáp án
25
N2_Nghe_7/2010_Đề
26
N2_Nghe_7/2010_Đáp án

CHỮA ĐỀ ĐỌC HIỂU JLPT THỰC TẾ

1
N2_12/2017_Đọc hiểu 1
2
N2_12/2017_Đọc hiểu 2
3
N2_7/2017_Đọc hiểu 1
4
N2_7/2017_Đọc hiểu 2
5
N2_12/2016_Đọc hiểu 1
6
N2_12/2016_Đọc hiểu 2
7
N2_7/2016_Đọc hiểu
8
N2_12/2015_Đọc hiểu
9
N2_7/2015_Đọc hiểu 1
10
N2_7/2015_Đọc hiểu 2
11
N2_T7/2015_Đọc hiểu 3
12
N2_7/2013_Đọc hiểu 1
13
N2_7/2013_Đọc hiểu 2
14
N2_12/2012_Đọc hiểu
15
N2_7/2012_Đọc hiểu 1
16
N2_7/2012_Đọc hiểu 2
17
N2_12/2011_Đọc hiểu 1
18
N2_12/2011_Đọc hiểu 2
19
N2_7/2011_Đọc hiểu 1
20
N2_7/2011_Đọc hiểu 2
21
N2_12/2010_Đọc hiểu 1
22
N2_12/2010_Đọc hiểu 2
23
N2_12/2010_Đọc hiểu 3
24
N2_7/2010_Đọc hiểu 1
25
N2_7/2010_Đọc hiểu 2
26
N2_7/2010_Đọc hiểu 3
27
N2_12/2010_Đọc hiểu 4

CHỮA TEST ÔN TẬP TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP

1
N2_Test 1_Kanji-Từ vựng
32 Câu Hỏi
2
N2_Chữa Bài test 1 Kanji, Từ vựng
3
N2_Test 2_Ngữ pháp
17 Câu Hỏi
4
N2_Chữa Bài test 2 Ngữ pháp
5
N2_Test 3_Kanji- Từ vựng
32 Câu Hỏi
6
N2_Chữa Bài test 3 Kanji, Từ vựng
7
N2_Test 4_Ngữ pháp
17 Câu Hỏi
8
N2_Test 4_Đọc hiểu ngữ pháp
5 Câu Hỏi
9
N2_Chữa Bài test 4 Ngữ pháp
10
N2_Test 5_Kanji-Từ vựng
32 Câu Hỏi
11
N2_Chữa Bài test 5 Kanji, từ vựng
12
N2_Test 6_Kanji-Từ vựng
32 Câu Hỏi
13
N2_Chữa bài test 6 Kanji, Từ vựng_Đề 1(Zettai gokaku dekiru)
14
N2_Test 7_Ngữ pháp
17 Câu Hỏi
15
N2_Test 7_Đọc hiểu ngữ pháp
5 Câu Hỏi
16
N2_Chữa Bài test 7 Ngữ pháp_Đề 1(Zettai gokaku dekiru)
17
N2_Test 8_Kanji-Từ vựng
32 Câu Hỏi
18
N2_Chữa Bài test 8 Kanji, Từ vựng_Đề 2(Zettai gokaku dekiru)
19
N2_Test 9_Ngữ pháp
17 Câu Hỏi
20
N2_Test 9_Đọc hiểu ngữ pháp
5 Câu Hỏi
21
N2_Chữa Bài test 9 Ngữ pháp_Đề 2(Zettai gokaku dekiru)
22
N2_Test 10_Kanji-Từ vựng
32 Câu Hỏi
23
N2_Chữa Bài test 10 Kanji, Từ vựng_Đề 3(Zettai gokaku dekiru)
24
N2_Test 11_Ngữ pháp
17 Câu Hỏi
25
N2_Test 11_Đọc hiểu ngữ pháp
5 Câu Hỏi
26
N2_Chữa Bài test 11 Ngữ pháp_Đề 3(Zettai gokaku dekiru)

ドリル&ドリル聴解

1
第1回:課題理解
6 Câu Hỏi
2
第2回:課題理解
6 Câu Hỏi
3
第3回:課題理解
6 Câu Hỏi
4
第4回:課題理解
6 Câu Hỏi
5
第5回:課題理解
6 Câu Hỏi
6
第1回:ポイント理解
6 Câu Hỏi
7
第2回:ポイント理解
6 Câu Hỏi
8
第3回:ポイント理解
6 Câu Hỏi
9
第4回:ポイント理解
6 Câu Hỏi
10
第5回:ポイント理解
6 Câu Hỏi
11
第1回:概要理解
6 Câu Hỏi
12
第2回:概要理解
6 Câu Hỏi
13
第3回:概要理解
6 Câu Hỏi
14
第4回:概要理解
6 Câu Hỏi
15
第5回:概要理解
6 Câu Hỏi
16
第1回:即時応答
9 Câu Hỏi
17
第2回:即時応答
9 Câu Hỏi
18
第3回:即時応答
9 Câu Hỏi
19
第4 回:即時応答
9 Câu Hỏi
20
第5回:即時応答
9 Câu Hỏi
21
第1回:統合理解
3 Câu Hỏi
22
第2回:統合理解
3 Câu Hỏi
23
第3回:統合理解
3 Câu Hỏi
24
第4回:統合理解
3 Câu Hỏi
25
第5回:統合理解
3 Câu Hỏi

SPEED MASTER CHOUKAI N2

1
問題1:課題理解_Test 1
4 Câu Hỏi
2
問題1:課題理解_Test 2
4 Câu Hỏi
3
問題1:課題理解_Test 3
4 Câu Hỏi
4
問題1:課題理解_Test 4
4 Câu Hỏi
5
問題1:課題理解_Test 5
4 Câu Hỏi
6
問題2:ポイント理解_Test 1
6 Câu Hỏi
7
問題2:ポイント理解_Test 2
6 Câu Hỏi
8
問題2:ポイント理解_Test 3
6 Câu Hỏi
9
問題3:概要理解_Test 1
5 Câu Hỏi
10
問題3:概要理解_Test 2
5 Câu Hỏi
11
問題3:概要理解_Test 3
5 Câu Hỏi
12
問題3:概要理解_Test 4
5 Câu Hỏi
13
問題4:即時応答_Test 1
5 Câu Hỏi
14
問題4:即時応答_Test 2
5 Câu Hỏi
15
問題4:即時応答_Test 3
5 Câu Hỏi
16
問題4:即時応答_Test 4
5 Câu Hỏi
17
問題4:即時応答_Test 5
6 Câu Hỏi
18
問題5:統合理解_Test 1
5 Câu Hỏi
19
問題5:統合理解_Test 2
5 Câu Hỏi
20
第1回:模擬試験
32 Câu Hỏi
21
第2回:模擬試験
32 Câu Hỏi

MIMI KARA OBOERU CHOUKAI N2

1
N2_Unit 1_Luyện nghe hiểu
2
N2_Unit 1_Đáp án và text dịch
3
N2_Unit 2_Luyện nghe hiểu
4
N2_Unit 2_Đáp án và text dịch
5
N2_Unit 3_Luyện nghe hiểu
6
N2_Unit 3_Đáp án và text dịch
7
N2_Unit 4_Luyện nghe hiểu
8
N2_Unit 4_Đáp án và text dịch
9
N2_Unit 5_Luyện nghe hiểu
10
N2_Unit 5_Đáp án và text dịch
11
N2_実践問題_Test 1
24 Câu Hỏi
12
N2_実践問題_Test 2
25 Câu Hỏi

LUYỆN NGHE SUPA MOSHIKI

1
N2_Nghe Supa Moshiki_Đề 1
32 Câu Hỏi
2
N2_Nghe Supa Moshiki_Đề 2
32 Câu Hỏi
3
N2_Nghe Supa Moshiki_Đề 3
32 Câu Hỏi

TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ

1
N2_Test Đề 1_Từ vựng, Chữ Hán, Ngữ pháp
54 Câu Hỏi
2
N2_Test Đề 1_Đọc hiểu
21 Câu Hỏi
3
N2_Test Đề 1_Nghe hiểu
32 Câu Hỏi
4
N2_Test Đề 2_Từ vựng, Chữ hán, Ngữ pháp
54 Câu Hỏi
5
N2_Test Đề 2_Đọc hiểu
21 Câu Hỏi
6
N2_Test Đề 2_Nghe hiểu
32 Câu Hỏi
7
N2_Test Đề 3_ Từ vựng,Chữ Hán, Ngữ pháp
54 Câu Hỏi
8
N2_Test Đề 3_Đọc hiểu
21 Câu Hỏi
9
N2_Test Đề 3_Nghe hiểu
32 Câu Hỏi

LUYỆN NGHE QUA CÂU CHUYỆN

1
Luyện nghe qua câu chuyện_01
2
Luyện nghe qua câu chuyện_02
3
Luyện nghe qua câu chuyện_03
4
Luyện nghe qua câu chuyện_04
5
Luyện nghe qua câu chuyện_05
6
Luyện nghe qua câu chuyện_06
7
Luyện nghe qua câu chuyện_07
8
Luyện nghe qua câu chuyện_08
9
Luyện nghe qua câu chuyện_09
10
Luyện nghe qua câu chuyện_10
11
Luyện nghe qua câu chuyện_11
12
Luyện nghe qua câu chuyện_12
13
Luyện nghe qua câu chuyện_13
14
Luyện nghe qua câu chuyện_14
15
Luyện nghe qua câu chuyện_15
16
Luyện nghe qua câu chuyện_16
17
Luyện nghe qua câu chuyện_17
18
Luyện nghe qua câu chuyện_18
19
Luyện nghe qua câu chuyện_19
20
Luyện nghe qua câu chuyện_20
21
Luyện nghe qua câu chuyện_21
22
Luyện nghe qua câu chuyện_22
23
Luyện nghe qua câu chuyện_23
24
Luyện nghe qua câu chuyện_24
25
Luyện nghe qua câu chuyện_25
26
Luyện nghe qua câu chuyện_26
27
Luyện nghe qua câu chuyện_27
28
Luyện nghe qua câu chuyện_28
29
Luyện nghe qua câu chuyện_29
30
Luyện nghe qua câu chuyện_30

LUYỆN NGHE QUA BÀI DIỄN THUYẾT

1
Luyện nghe qua bài diễn thuyết_1
2
Luyện nghe qua bài diễn thuyết_2
Hiện tại không có thông báo !

Trở thành người review khoá học đầu tiên

Vui lòng đăng nhập để lại review