Thêm vào Danh sách

Luyện Thi N1 Giai Đoạn 2

Mua Ngay:

Nội dung chương trình N1 giai đoạn 2

Phần 1: Đọc hiểu

+Luyện đọc dịch : Chọn lọc bản tin + Bài đọc N1
+Luyện kỹ năng làm bài : Bài đọc hiểu JLPT N1 các năm  + Phần đọc hiểu cuốn : 絶対合格! 徹底トレーニング N1 読解+ Shinkanzen master読解N1

Phần 2: Nghe

Nghe JLPT N1 các năm +  絶対合格! 徹底トレーニング N1 聴解 + nghe bản tin

Phần 3: Luyện đề tổng hợp

Zettai gokaku dekiru N1 + Đề thi thật các năm JLPT N1 + Đề biên soạn bổ sung

Đối tượng:
✓ Những bạn muốn thi N1  (Đã học qua phần ngữ pháp, Kanji) hoặc đang học khóa N1 online giai đoạn 1 tại HCC JAPAN
✓ Những bạn đã có N2 muốn nâng cao kỹ năng đọc hiểu, đọc dịch và nghe
✓ Những bạn ở xa (đang ở Nhật hoặc đang ở các địa phương) có mong muốn học online
✓ Những bạn không có nhiều thời gian để đến lớp, muốn tranh thủ học vào những lúc rảnh rỗi và có thể xem lại nhiều lần, vào bất kỳ giờ nào.

Trình tự học:

Bước 1: Học viên làm trước bài để kiểm tra năng lực
Bước 2: Xem video chữa, hướng dẫn cách dịch và kỹ năng làm bài qua video
Bước 3: Khi có câu hỏi cần giải đáp, comment để giảng viên hỗ trợ.

Giáo trình bổ trợ sử dụng trong khóa học:

1.徹底トレーニング読解+聴解N1

2.新完全マスター読解N1

3.絶対合格できるN1

4.Tổng hợp đề thi JLPT thực tế N1 các năm

5.ドリル&ドリル聴解

6.読解必須パターン

2. Hướng dẫn thanh toán khi mua khóa học online

3. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và mua khóa học

1
N1 GD2_File Tài Liệu sử dụng trong khóa học
2
Hướng dẫn xem video
3
Lộ trình học khóa N1 GD2
4
Học thử Bài dịch số 1
5
Học thử bài chữa test 1 Kanji, Từ vựng

LUYỆN ĐỌC DỊCH

1
N1_File tài liệu Đọc dịch
2
N1_Chữa Bài dịch số 1
3
N1_Chữa Bài dịch số 2
4
N1_Chữa Bài dịch số 3
5
N1_Chữa Bài dịch số 4
6
N1_Chữa Bài dịch số 5
7
N1_Chữa Bài dịch số 6
8
N1_Chữa Bài dịch số 7
9
N1_Chữa Bài dịch số 8
10
N1_Chữa Bài dịch số 9
11
N1_Chữa Bài dịch số 10
12
N1_Chữa Bài dịch số 11

N1_新完全マスター読解

1
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 1
2
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 2
3
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 3
4
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 4
5
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 5
6
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 6 (p32-39)
7
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 7 (p40-44)
8
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 8 (p46-53)
9
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 9 (p54-61)
10
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 10 (p62-66)
11
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 11 (p116-127)
12
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 12 (p128-135)
13
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 13 (p138-141)
14
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 14 (p142-146)
15
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 15 (p148-152)
16
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 16 (p154-163)
17
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 17 (p164-170)
18
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 18 (p190-193)
19
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 19 (p194-199)
20
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 20 (p200-203)
21
N1_Đọc hiểu shinkanzen Bài 21 (p204-207)

N1_徹底トレーニング読解

1
N1_Đọc hiểu toreningu Bài 1
2
N1_Đọc hiểu toreningu Bài 2
3
N1_Đọc hiểu toreningu Bài 3
4
N1_Đọc hiểu toreningu Bài 4
5
N1_Đọc hiểu toreningu Bài 5
6
N1_Đọc hiểu toreningu Bài 6
7
N1_Đọc hiểu toreningu Bài 7
8
N1_Đọc hiểu toreningu Bài 8
9
N1_Đọc hiểu toreningu Bài 9
10
N1_Đọc hiểu toreningu Bài 10

N1_徹底トレーニング聴解

1
N1_Nghe toreningu Bài 1_Đề
2
N1_Nghe toreningu Bài 1_Đáp án và text dịch
3
N1_Nghe toreningu Bài 2_Đề
4
N1_Nghe toreningu Bài 2_Đáp án và text dịch
5
N1_Nghe toreningu Bài 2_Video giải thích 1
6
N1_Nghe toreningu Bài 2_Video giải thích 2
7
N1_Nghe toreningu Bài 3_Đề
8
N1_Nghe toreningu Bài 3_Đáp án và text dịch
9
N1_Nghe toreningu Bài 4_Đề
10
N1_Nghe toreningu Bài 4_Đáp án và text dịch
11
N1_Nghe toreningu Bài 4_Video giải thích
12
N1_Nghe toreningu Bài 5_Đề
13
N1_Nghe toreningu Bài 5_Đáp án và text dịch
14
N1_Nghe toreningu Test 1_mondai1, 2_Đề
15
N1_Nghe toreningu Test 1_mondai1, 2_Đáp án và text dịch
16
N1_Nghe toreningu Test 1_mondai3, 4, 5_Đề
17
N1_Nghe toreningu Test 1_mondai3, 4, 5_Đáp án và text dịch
18
N1_Nghe toreningu Test 2_mondai1, 2_Đề
19
N1_Nghe toreningu Test 2_mondai1, 2_Đáp án và text dịch
20
N1_Nghe toreningu Test 2_mondai3, 4, 5_Đề
21
N1_Nghe toreningu Test 2_mondai3, 4, 5_Đáp án và text dịch

LUYỆN NGHE JLPT CÁC NĂM

1
N1_Nghe_7/2010_Đề
2
N1_Nghe_7/2010_Đáp án
3
N1_Nghe_12/2010_Đề
4
N1_Nghe 12-2010 _Đáp án Text dịch
36 Câu Hỏi
5
N1_Nghe_7/2011_Đề
6
N1_Nghe 7-2011 _Đáp án Text dịch
36 Câu Hỏi
7
N1_Nghe_12/2011_Đề
8
N1_Nghe 12-2011 _Đáp án Text dịch
36 Câu Hỏi
9
N1_Nghe_7/2012_Đề
10
N1_Nghe 7-2012 _Đáp án Text dịch
36 Câu Hỏi
11
N1_Nghe_12/2012_Đề
12
N1_Nghe 12-2012 _Đáp án Text dịch
36 Câu Hỏi
13
N1_Nghe_7/2013_Đề
14
N1_Nghe 7-2013 _Đáp án Text dịch
36 Câu Hỏi
15
N1_Nghe 12/2013_Đề
16
N1_Nghe 12-2013 _Đáp án Text dịch
36 Câu Hỏi
17
N1_Nghe_7/2014_Đề
18
N1_Nghe 7-2014 _Đáp án Text dịch
37 Câu Hỏi
19
N1_Nghe_12/2014_Đề
20
N1_Nghe 12-2014 _Đáp án Text dịch
37 Câu Hỏi
21
N1_Nghe_7/2015_Đề
22
N1_Nghe 7-2015 _Đáp án Text dịch
37 Câu Hỏi
23
N1_Nghe_12/2015_Đề
24
N1_Nghe 12-2015 _Đáp án Text dịch
37 Câu Hỏi
25
N1_Nghe_7/2016_Đề
26
N1_Nghe 7-2016 _Đáp án Text dịch
37 Câu Hỏi
27
N1_Nghe_12/2016_Đề
28
N1_Nghe 12-2016 _Đáp án Text dịch
37 Câu Hỏi
29
N1_Nghe_7/2017_Đề
30
N1_Nghe 7-2017 _Đáp án Text dịch
35 Câu Hỏi
31
N1_Nghe 12/2017_Đề
32
N1_Nghe_12/2017_Đáp án

CHỮA ĐỌC HIỂU JLPT CÁC NĂM

1
N1_Đọc hiểu_12/2017_1
2
N1_Đọc hiểu_12/2017_2
3
N1_Đọc hiểu_7/2017_1
4
N1_Đọc hiểu_7/2017_2
5
N1_Đọc hiểu_12/2016_1
6
N1_Đọc hiểu_12/2016_2
7
N1_Đọc hiểu_12/2016_3
8
N1_Đọc hiểu_7/2016_1
9
N1_Đọc hiểu_7/2016_2
10
N1_Đọc hiểu_12/2015_1
11
N1_Đọc hiểu_12/2015_2
12
N1_Đọc hiểu_7/2015_1
13
N1_Đọc hiểu_7/2015_2
14
N1_Đọc hiểu_12/2014_1
15
N1_Đọc hiểu_12/2014_2
16
N1_Đọc hiểu_7/2014_1
17
N1_Đọc hiểu_7/2014_2
18
N1_Đọc hiểu_12/2013_1
19
N1_Đọc hiểu_12/2013_2
20
N1_Đọc hiểu_7/2013_1
21
N1_Đọc hiểu_7/2013_2
22
N1_Đọc hiểu_12/2012_1
23
N1_Đọc hiểu_12/2012_2

DOKKAI HISSHU PATAN N1

1
N1_Đọc hiểu hisshu patan unit 1
2
N1_Đọc hiểu hisshu patan unit 2
3
N1_Đọc hiểu hisshu patan unit 3
4
N1_Đọc hiểu hisshu patan unit 4
5
N1_Đọc hiểu hisshu patan unit 5
6
N1_Đọc hiểu hisshu patan unit 6
7
N1_Đọc hiểu hisshu patan unit 7
8
N1_Đọc hiểu hisshu patan unit 8
9
N1_Đọc hiểu hisshu patan unit 9 10

ÔN TẬP QUA BÀI TEST

1
N1_Test 1_Kanji- Từ vựng
25 Câu Hỏi
2
N1_Chữa test 1 Kanji, Từ vựng
3
N1_Test 2_Ngữ pháp
15 Câu Hỏi
4
N1_Chữa test 2 Ngữ pháp
5
N1_Test 3_Kanji
33 Câu Hỏi
6
N1_Chữa test 3 Kanji
7
N1_Test 4_Từ vựng
20 Câu Hỏi
8
N1_Chữa test 4 Từ vựng
9
N1_Test 5_Từ vựng
20 Câu Hỏi
10
N1_Chữa test 5 Từ vựng
11
N1_Test 6_Từ vựng
20 Câu Hỏi
12
N1_Chữa test 6 Từ vựng
13
N1_Test 7_Từ vựng
22 Câu Hỏi
14
N1_Chữa test 7 Từ vựng
15
N1_Test 8_Ngữ pháp
40 Câu Hỏi
16
N1_Chữa test 8 Ngữ pháp
17
N1_Test 9_Ngữ pháp
22 Câu Hỏi
18
N1_Chữa test 9 Ngữ pháp
19
N1_Test 10_Ngữ pháp(1)
5 Câu Hỏi
20
N1_Test 10_Ngữ pháp(2)
5 Câu Hỏi
21
N1_Chữa test 10 Ngữ pháp
22
N1_Test 11_Ngữ pháp(1)
5 Câu Hỏi
23
N1_Test 11_Ngữ pháp(2)
5 Câu Hỏi
24
N1_Test 11_Ngữ pháp(3)
5 Câu Hỏi
25
N1_Chữa test 11 Ngữ pháp
26
N1_Test 12_Kanji-Từ vựng
25 Câu Hỏi
27
N1_Chữa test 12 Kanji, Từ vựng
28
N1_Test 13_Ngữ pháp
15 Câu Hỏi
29
N1_Test 13_Đọc hiểu ngữ pháp
5 Câu Hỏi
30
N1_Chữa test 13 Ngữ pháp
31
N1_Test 14_Kanji-Từ vựng
25 Câu Hỏi
32
N1_Chữa test 14 Kanji, Từ vựng
33
N1_Test 15_Ngữ pháp
15 Câu Hỏi
34
N1_Test 15_Đọc hiểu ngữ pháp
5 Câu Hỏi
35
N1_Chữa test 15 Ngữ pháp
36
N1_File đề test 16_Đọc hiểu
37
N1_Chữa test 16 Đọc hiểu
38
N1_File đề test 17_Đọc hiểu
39
N1_Chữa test 17 Đọc hiểu
40
N1_File đề test 18_Đọc hiểu
41
N1_Chữa test 18 Đọc hiểu
42
N1_File đề test 19_Đọc hiểu
43
N1_Chữa test 19 Đọc hiểu
44
N1_File đề test 20_Đọc hiểu
45
N1_Chữa test 20 Đọc hiểu
46
N1_File đề test 21_Đọc hiểu
47
N1_Chữa test 21 Đọc hiểu

LUYỆN NGHE THỰC TẾ_TĂNG TỪ VỰNG&KAIWA

1
Hướng dẫn cách học hiệu quả
2
File pdf nghe thực tế_Narikiri risuningu

ユニット1:はじまりは桜から

1
Bài 1.1: Hiểu mạch câu chuyện
2
Bài 1.2: Tăng vốn từ vựng
3
Bài 1.3: Luyện nghe hiểu
4
Bài 1.4: Đáp án và text dịch

ユニット2:食べる楽しみ

1
Bài 2.1: Hiểu mạch câu chuyện
2
Bài 2.2: Tăng vốn từ vựng
3
Bài 2.3: Luyện nghe hiểu
4
Bài 2.4: Đáp án và text dịch

ユニット3:バイト体験

1
Bài 3.1: Hiểu mạch câu chuyện
2
Bài 3.2: Tăng vốn từ vựng
3
Bài 3.3: Luyện nghe hiểu
4
Bài 3.4: Đáp án và text dịch

ユニット4:結婚のお祝い

1
Bài 4.1: Hiểu mạch câu chuyện
2
Bài 4.2: Tăng vốn từ vựng
3
Bài 4.3: Luyện nghe hiểu
4
Bài 4.4: Đáp án và text dịch

ユニット5:買う楽しみ

1
Bài 5.1: Hiểu mạch câu chuyện
2
Bài 5.2: Tăng vốn từ vựng
3
Bài 5.3: Luyện nghe hiểu
4
Bài 5.4: Đáp án và text dịch

ユニット6:旅する楽しみ

1
Bài 6.1: Hiểu mạch câu chuyện
2
Bài 6.2: Tăng vốn từ vựng
3
Bài 6.3: Luyện nghe hiểu
4
Bài 6.4: Đáp án và text dịch

ユニット7:会社の話を聞く

1
Bài 7.1: Hiểu mạch câu chuyện
2
Bài 7.2: Tăng vốn từ vựng
3
Bài 7.3: Luyện nghe hiểu
4
Bài 7.4: Đáp án và text dịch

ユニット8:恋の話

1
Bài 8.1: Hiểu mạch câu chuyện
2
Bài 8.2: Tăng vốn từ vựng
3
Bài 8.3: Luyện nghe hiểu
4
Bài 8.4: Đáp án và text dịch

ユニット9:笑う楽しみ

1
Bài 9.1: Hiểu mạch câu chuyện
2
Bài 9.2: Luyện nghe hiểu
3
Bài 9.3: Đáp án và text dịch

ユニット10:落語家にインタビュー

1
Bài 10.1: Hiểu mạch câu chuyện
2
Bài 10.2: Tăng vốn từ vựng
3
Bài 10.3: Luyện nghe hiểu
4
Bài 10.4: Đáp án và text dịch

ドリル&ドリル聴解

1
第1回:課題理解
6 Câu Hỏi
2
第2回:課題理解
6 Câu Hỏi
3
第3回:課題理解
6 Câu Hỏi
4
第4回:課題理解
6 Câu Hỏi
5
第1回:ポイント理解
7 Câu Hỏi
6
第2回:ポイント理解
7 Câu Hỏi
7
第3回:ポイント理解
7 Câu Hỏi
8
第4回:ポイント理解
7 Câu Hỏi
9
第1回:概要理解
6 Câu Hỏi
10
第2回:概要理解
6 Câu Hỏi
11
第3回:概要理解
6 Câu Hỏi
12
第4回:概要理解
6 Câu Hỏi
13
第1回:即時応答
14 Câu Hỏi
14
第2回:即時応答
14 Câu Hỏi
15
第3回:即時応答
14 Câu Hỏi
16
第4回:即時応答
14 Câu Hỏi
17
第1回:統合理解
8 Câu Hỏi
18
第2回:統合理解
8 Câu Hỏi
19
第3回:統合理解
7 Câu Hỏi
20
第4回:統合理解
7 Câu Hỏi

TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ

1
N1-Test Đề 1- 言語知識
45 Câu Hỏi
2
N1-Test Đề 1- 読解
26 Câu Hỏi
3
N1_Test Đề 1_ 聴解
37 Câu Hỏi
4
N1_Test Đề 2_言語知識
45 Câu Hỏi
5
N1_Test Đề 2_ 読解
26 Câu Hỏi
6
N1_Test Đề 2_聴解
37 Câu Hỏi
7
N1_Test Đề 3_言語知識
45 Câu Hỏi
8
N1_Test Đề 3_ 読解
26 Câu Hỏi
9
N1_Test Đề 3_聴解
36 Câu Hỏi
10
N1_Test Đề 4_言語知識
45 Câu Hỏi
11
N1_Test Đề 4_読解
26 Câu Hỏi
12
N1_Test Đề 4_聴解
38 Câu Hỏi
13
N1_Test Đề 5_言語知識
45 Câu Hỏi
14
N1_Test Đề 5_読解
26 Câu Hỏi
15
N1_Test Đề 5_聴解
36 Câu Hỏi
16
N1_Test Đề 6_言語知識
45 Câu Hỏi
17
N1_Test Đề 6_読解
26 Câu Hỏi
18
N1_Test Đề 6_聴解
36 Câu Hỏi
19
N1_Test Đề 7_言語知識
45 Câu Hỏi
20
N1_Test Đề 7_ 読解
26 Câu Hỏi
21
N1_Test Đề 7_聴解
36 Câu Hỏi

8 ĐỀ TRUNG QUỐC

1
N1_Test Đề 1_言語知識
45 Câu Hỏi
2
N1_Test Đề 1_読解
26 Câu Hỏi
3
N1_Test Đề 1_ 聴解
37 Câu Hỏi
4
N1_Test Đề 2_言語知識
45 Câu Hỏi
5
N1_Test Đề 2_読解
26 Câu Hỏi
6
N1_Test Đề 2_聴解
37 Câu Hỏi
7
N1_Test Đề 3_言語知識
45 Câu Hỏi
8
N1_Test Đề 3_読解
26 Câu Hỏi
9
N1_Test Đề 3_聴解
37 Câu Hỏi
10
N1_Test Đề 4_言語知識
45 Câu Hỏi
11
N1_Test Đề 4_読解
26 Câu Hỏi
12
N1_Test Đề 4_聴解
37 Câu Hỏi
13
N1_Test đề 5_聴解
37 Câu Hỏi
14
N1_Test đề 6_聴解
37 Câu Hỏi
15
N1_Test đề 7_聴解
37 Câu Hỏi
16
N1_Test đề 8_聴解
37 Câu Hỏi

LUYỆN NGHE QUA CÂU CHUYỆN

1
Luyện nghe qua câu chuyện_01
2
Luyện nghe qua câu chuyện_02
3
Luyện nghe qua câu chuyện_03
4
Luyện nghe qua câu chuyện_04
5
Luyện nghe qua câu chuyện_05
6
Luyện nghe qua câu chuyện_06
7
Luyện nghe qua câu chuyện_07
8
Luyện nghe qua câu chuyện_08
9
Luyện nghe qua câu chuyện_09
10
Luyện nghe qua câu chuyện_10
11
Luyện nghe qua câu chuyện_11
12
Luyện nghe qua câu chuyện_12
13
Luyện nghe qua câu chuyện_13
14
Luyện nghe qua câu chuyện_14
15
Luyện nghe qua câu chuyện_15
16
Luyện nghe qua câu chuyện_16
17
Luyện nghe qua câu chuyện_17
18
Luyện nghe qua câu chuyện_18
19
Luyện nghe qua câu chuyện_19
20
Luyện nghe qua câu chuyện_20
21
Luyện nghe qua câu chuyện_21
22
Luyện nghe qua câu chuyện_22
23
Luyện nghe qua câu chuyện_23
24
Luyện nghe qua câu chuyện_24
25
Luyện nghe qua câu chuyện_25
26
Luyện nghe qua câu chuyện_26
27
Luyện nghe qua câu chuyện_27
28
Luyện nghe qua câu chuyện_28
29
Luyện nghe qua câu chuyện_29
30
Luyện nghe qua câu chuyện_30

LUYỆN NGHE QUA BÀI DIỄN THUYẾT

1
Luyện nghe qua bài diễn thuyết_1
2
Luyện nghe qua bài diễn thuyết_2
Hiện tại không có thông báo !

Trở thành người review khoá học đầu tiên

Vui lòng đăng nhập để lại review