Thêm vào Danh sách

Học tiếng nhật qua phim

Mua Ngay:
1
Hướng dẫn xem video

Học tiếng nhật qua phim

1
Phim_マスオの昼ごはん_video gốc
2
Phim_マスオの昼ごはん_1
3
Phim_マスオの昼ごはん_2
4
Phim_お疲れノリスケ_video gốc
5
Phim_お疲れノリスケ_1
6
Phim_お疲れノリスケ_2
7
Phim_授業参観の主役_video gốc
8
Phim_授業参観の主役_1
9
Phim_授業参観の主役_2
10
Phim_ハタチのお祝い_video gốc
11
Phim_ハタチのお祝い_sub Nhật
12
Phim_ハタチのお祝い_1
13
Phim_ハタチのお祝い_2
14
Phim_まる子の大みそか_video gốc
15
Phim_まる子の大みそか_sub Nhật
16
Phim_まる子の大みそか
17
Phim_美咲ナンバーワン
18
Phim_マスオとタマと_video gốc
19
Phim_マスオとタマと_sub Nhật
20
Phim_マスオとタマと_1
21
Phim_マスオとタマと_2
22
Phim_今年も春からつむじ風_video gốc
23
Phim_今年も春からつむじ風_sub Nhật
24
Phim_今年も春からつむじ風_1
25
Phim_今年も春からつむじ風_2
26
Phim_コタツのない冬_video gốc
27
Phim_コタツのない冬_sub Nhật
28
Phim_コタツのない冬_1
29
Phim_コタツのない冬_2
30
Phim_コオリに気をつけて_video gốc
31
Phim_コオリに気をつけて_sub Nhật
32
Phim_コオリに気をつけて_1
33
Phim_コオリに気をつけて_2
34
Phim_ケンカで仲良しさん_video gốc
35
Phim_ケンカで仲良しさん_sub Nhật
36
Phim_ケンカで仲良しさん_1
37
Phim_ケンカで仲良しさん_2
38
Phim_学校の運動会_video gốc
39
Phim_学校の運動会_sub Nhật
40
Phim_学校の運動会_1
41
Phim_学校の運動会_2
42
Phim_学校の運動会_3
43
Phim_学校の運動会_4
44
Phim_ママは天下の来々軒_video gốc
45
Phim_ママは天下の来々軒_sub Nhật
46
Phim_ママは天下の来々軒_1
47
Phim_ママは天下の来々軒_2
48
Phim_ママは天下の来々軒_3
49
Phim_ブロンドのワカメ_video gốc
50
Phim_ブロンドのワカメ_sub Nhật
51
Phim_ブロンドのワカメ
52
Phim_Kính ngữ
53
Phim_まる子町内のクリスマス会に参加する_video gốc
54
Phim_まる子町内のクリスマス会に参加する_sub Nhật
55
Phim_まる子町内のクリスマス会に参加する_1
56
Phim_まる子町内のクリスマス会に参加する_2
57
Phim_まる子町内のクリスマス会に参加する_3
58
Phim_まる子町内のクリスマス会に参加する_4
59
Phim_まる子、恐怖の通信簿_video gốc
60
Phim_まる子、恐怖の通信簿_sub Nhật
61
Phim_まる子、恐怖の通信簿_1
62
Phim_まる子、恐怖の通信簿_2
63
Phim_蝶々さんいらっしゃい_video gốc
64
Phim_蝶々さんいらっしゃい_sub Nhật
65
Phim_蝶々さんいらっしゃい
66
Phim_タラちゃん腹時計_sub Nhật
67
Phim_タラちゃん腹時計
68
Phim_タラちゃんオフです_video gốc
69
Phim_タラちゃんオフです_sub
70
Phim_ワカメと味噌汁_video gốc
71
Phim_ワカメと味噌汁_sub
72
Phim_ワカメと味噌汁_1
73
Phim_ワカメと味噌汁_2
74
Phim_カツオは転校生_video gốc
75
Phim_カツオは転校生_sub

Học tiếng nhật qua bản tin

1
Bản tin 1_sub Nhật
2
Bản tin 1_Tăng giá bột mỳ
3
Bản tin 2
4
Bản tin 3_Tìm việc
5
Bản tin 4_Người già không hiểu giới trẻ 1
6
Bản tin 5_Người già không hiểu giới trẻ 2
7
Bản tin 6_Bảo hiểm trẻ em
8
Bản tin 7_Người dân tị nạn
9
Bản tin 8_Chiến lược mới của các trung tâm thương mại
10
Bản tin 9_Ông chủ Facebook_sub Nhật
11
Bản tin 9_Ông chủ Facabook 1
12
Bản tin 9_Ông chủ Facabook 2
13
Bản tin 9_Ông chủ Facebook 3
14
Bản tin 9_Ông chủ Facebook 4
15
Bản tin 10_Cắm trại một mình_video gốc
16
Bản tin 10_Cắm trại một mình_sub Nhật
17
Bản tin 10_Cắm trại một mình
18
Bản tin 11_video gốc
19
Bản tin 11
20
Bản tin 12_video gốc
21
Bản tin 12
22
Bản tin 13_video gốc
23
Bản tin 13
24
Bản tin 14_video gốc
25
Bản tin 14
26
Bản tin 15_video gốc
27
Bản tin 15_Sub Nhật
28
Bản tin 15
29
Bản tin 16_Video gốc
30
Bản tin 16_Sub Nhật
31
Bản tin 16

Học tiếng nhật qua đọc báo

1
Đọc báo 1_Người sống độc thân 1
2
Đọc báo 2_Người sống độc thân 2
3
Đọc báo 3_Mẹ chồng

UPDATE 2020

1
Phim_ああ ホリカワくん_Video gốc
2
Phim_ああ ホリカワくん_Sub Nhật
3
Phim_あこがれの女子大生_Video gốc
4
Phim_あこがれの女子大生_Sub Nhật
5
Phim_カツオの受験対策_Video gốc
6
Phim_カツオの受験対策_Sub Nhật
7
Phim_カツオ長男の日_Video gốc
8
Phim_カツオ長男の日_Sub Nhật
9
Phim_スキーに連れていて_Video gốc
10
Phim_スキーに連れていて_Sub Nhật
11
Phim_タラちゃんソフです_Video gốc
12
Phim_タラちゃんソフです_Sub Nhật
13
Phim_ひな祭りの人気者_Video gốc
14
Phim_ひな祭りの人気者_Sub Nhật
15
Phim_ピンチヒッターマスオさん_Video gốc
16
Phim_ピンチヒッターマスオさん_Sub Nhật
17
Phim_湯タンポの花子さん_Video gốc
18
Phim_湯タンポの花子さん_Sub Nhật
19
Phim_父さん手作り弁当_Video gốc
20
Phim_父さん手作り弁当_Sub Nhật
21
Phim_親切なマスオさん_Video gốc
22
Phim_親切なマスオさん_Sub Nhật
23
Phim_となりの浮江さん_Video gốc
24
Phim_となりの浮江さん_Sub Nhật
25
Phim_ワカメのねんねこ_Video gốc
26
Phim_ワカメのねんねこ_Sub Nhật
27
Phim_怒ってみたけれど_Video gốc
28
Phim_怒ってみたけれど_Sub Nhật
29
Phim_世話がやけるヒト_Video gốc
30
Phim_世話がやけるヒト_Sub Nhật
31
Phim_おひなさまを飾ろう_Video gốc
32
Phim_おひなさまを飾ろう_Sub Nhật
33
Phim_みんなでスケートに行く_Video gốc
34
Phim_みんなでスケートに行く_Sub Nhật
35
Phim_まる子の買った伊勢エビ_Video gốc
36
Phim_まる子の買った伊勢エビ_Sub Nhật
37
Phim_虹色かがやく夏休み_Video gốc
38
Phim_虹色かがやく夏休み_Sub Nhật
39
Phim_サザエさん世話がやけるヒト_Sub Nhật
40
Phim_サザエさんああ ホリカワくん_Sub Nhật
41
Phim_逃げるは恥だが役に立つ(P1)_Sub Nhật
42
Phim_逃げるは恥だが役に立つ(P2)_Sub Nhật
43
Phim_逃げるは恥だが役に立つ(P3)_Sub Nhật
44
Phim_逃げるは恥だが役に立つ(P4)_Sub Nhật
45
Phim_逃げるは恥だが役に立つ(P5)_Sub Nhật
Hiện tại không có thông báo !

Trở thành người review khoá học đầu tiên

Vui lòng đăng nhập để lại review