Khoá Học

Sắp Xếp Theo:
Danh sách toàn bộ video giải thích chi tiết cuốn shadowing n2 n1 luyện giao tiếp trung cao cấp.
Cao Cấp
48 Bài Học
Thêm vào Danh sách
Miễn Phí
Tổng hợp >
Miễn Phí
Đây là tập hợp những bài học được đăng tải trên fanpage Học tiếng Nhật cùng Hcc Japan theo ngày. Mình tập hợp thành list các bài học để mọi người t...
37 Bài Học
Thêm vào Danh sách
Miễn Phí
Seri học tiếng nhật online miễn phí dành cho các bạn đang tự học tiếng Nhật N2
148 Bài Học
Thêm vào Danh sách
Miễn Phí
N2 >
12 tháng
1,200,000đ
Cao Cấp
155 Bài Học
12 tháng
Thêm vào Danh sách
1,200,000đ
N1 >
12 tháng
1,800,000đ
Cao Cấp
153 Bài Học
12 tháng
Thêm vào Danh sách
1,800,000đ
N1 >
12 tháng
3,000,000đ
Nội dung chương trình N1 giai đoạn 2 Phần 1: Đọc hiểu +Luyện đọc dịch : Chọn lọc bản tin + Bài đọc N1 +Luyện kỹ năng làm bài : Bài đọc hiểu JLPT N1...
Cao Cấp
219 Bài Học
12 tháng
Thêm vào Danh sách
3,000,000đ
N2 >
12 tháng
2,100,000đ
Nội dung chương trình N2 giai đoạn 2 ☑ Đọc hiểu: + Luyện đọc dịch : Chọn lọc bản tin + Bài đọc phù hợp trình độ N2 + Luyện kỹ năng làm bài : Bài đọ...
Cao Cấp
201 Bài Học
12 tháng
Thêm vào Danh sách
2,100,000đ
N3 >
12 tháng
1,900,000đ
Nội dung chương trình N3 giai đoạn 2 Đọc hiểu + Nghe + Luyện đề Phần 1: Đọc hiểu + Luyện đọc dịch : Chọn lọc bản tin + Bài đọc phù hợp trình độ N3 ...
Trung Cấp
145 Bài Học
12 tháng
Thêm vào Danh sách
1,900,000đ
N3 >
12 tháng
1,900,000đ
Kiến thức ở giai đoạn N3 là kiến thức căn bản trong quá trình học tiếng Nhật để học viên có thể chuyển giao từ phần kiến thức sơ trung cấp lên kiến...
Trung Cấp
341 Bài Học
12 tháng
Thêm vào Danh sách
1,900,000đ
N2 >
12 tháng
2,100,000đ
Nếu như chúng ta tưởng tượng việc học tiếng Nhật như bước lên từng bậc cầu thang thì từ N4 lên N3 bạn cần phải bước 2 bước. Khoảng cách 2 bước là m...
Cao Cấp
375 Bài Học
12 tháng
Thêm vào Danh sách
2,100,000đ
N1 >
12 tháng
3,000,000đ
Với giai đoạn 1 khởi động cho quá trình luyện thi N1 các bạn sẽ tập trung ôn luyện về Từ vựng, Ngữ pháp và Kanji N1 với lộ trình 100 ngày thử thách...
Cao Cấp
349 Bài Học
12 tháng
Thêm vào Danh sách
3,000,000đ