Hạnh Phúc Thực Sự Là Gì ?

幸せとは、何でしょうか。
あなたが幸せと感じる瞬間を、思い出してください。
大金を手に入れたとき。
欲しい服を買ったとき。
最新の電子機器を手に入れたとき。
大金や欲しい物を手に入れたとき「幸せだ」と考えることでしょう。
Hạnh phúc thực sự là gì bạn nhỉ ?
Hãy nhớ lại những phút giây bạn cảm thấy hạnh phúc.
Khi bạn có trong tay một số tiền lớn
Khi bạn mua được bộ trang phục mình muốn
Khi bạn sở hữu thiết bị điện tử đời mới nhất
Và có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng hạnh phúc là khi có được nhiều tiền hoặc cái mà mình muốn trong tay.

たしかに物質的豊かさは、幸せの1つです。
Giàu sang vật chất là một hạnh phúc
しかし、本当の幸せかというと、疑問が残ります。
Nhưng vẫn còn đấy một câu hỏi ngỏ, vậy hạnh phúc thực sự là gì đây?
物質的豊かさによる幸せは、一時的です。
Hạnh phúc được tạo bởi giàu sang vật chất là thứ nhất thời thoáng qua
手に入れた瞬間は喜びを感じますが、すぐ慣れます。また、手に入れたときの幸せには、深い満足感が伴っていません。ニュースを見てください。
Bạn sẽ cảm thấy vui sướng trong khoảnh khắc đó, nhưng rồi ngay lập tức bạn sẽ dần quen
Trong niềm hạnh phúc đấy cũng chẳng có cảm giác mãn nguyện nào cả.
Bạn hãy đọc những bản tin tức này đi.

お金や物に不自由しないはずの資産家や有名人が、自ら命を絶つニュースがあります。
物で人が幸せになるなら、自殺をするはずがありません。
物は、人を本当に幸せにはしないのです。
深い満足感があってこそ、本当の幸せです。
Một người nổi tiếng, một nhà tư sản tự do về tiền bạc và vật chất nhưng lại tự kết liễu cuộc đời mình.
Nếu vật chất làm cho người ta hạnh phúc thì chắc chắn họ sẽ không tự sát
Vật chất chẳng thể làm con người hạnh phúc thực sự
Chính cảm giác mãn nguyện mới là niềm hạnh phúc thực sự

では、本当の幸せとは何でしょうか。
精神的豊かさなのです。
愛情、愛着、友情などです。
人とのつながりを通して得られる心です。
Vậy, hạnh phúc thực sự là gì bạn nhỉ?
Là tình yêu,sự gắn bó và tình bằng hữu
Là cảm xúc có được khi gắn kết giữa người với người

幸せは、心で感じるものです。
Hạnh phúc là thứ bạn cảm nhận bằng trái tim
心があってこそ、本当の幸せを感じます。
Và nhờ có trái tim mới cảm nhận được hạnh phúc thực sự
人とのつながりを通して得られる心に触れたとき、人は深い満足感を抱きます。
人から慕われたり、愛されたり、尊重されたりするとき「幸せだな」と感動し、深い満足感が得られるのです。
Con người sẽ cảm thấy mãn nguyện vô cùng khi gắn kết và chạm tới trái tim nhau
Bạn sẽ thấy xúc động bùi ngùi “và cảm thấy mình thực sự hạnh phúc” khi được người khác nhớ tới, yêu thương và tôn trọng bạn . Khi đó, trong bạn cũng sẽ có được cảm giác mãn nguyện.

自分の生活を振り返りましょう。
Nào, hãy nhìn lại cuộc đời chính mình.
心が豊かな生活を送っているでしょうか。
Liệu cuộc sống của bạn có đầy đủ trong tâm hồn?
人間関係を大切にしましょう。
Hãy biết coi trọng các mối quan hệ con người
家族関係、恋人関係、友達関係などです。
Mối quan hệ với người thân trong gia đình, người yêu và bạn bè đáng mến
仕事の人間関係も大切です。
Hãy biết giữ gìn cả mối quan hệ con người trong công việc nữa bạn nhé
本当の幸せとは、物質的豊かさではなく、精神的豊かさです。
Hạnh phúc thực sự không phải sự giàu có về vật chất, đó chính là sự giàu có trong tâm hồn mỗi người.